از دوستان خواهشمندم کسی سوالای ازمون نصیر و مدرسان سال های پیش رو داره پ کنه با راهنماییم کنه اگه جایی برای دانلود هست ممنون