سلام،کسی مدار یه تایمر دوزمانه قطع و وصل مکرر از یک دقیقه تا صد دقیقه با قابلیت تنظیم هر دو زمان نداره؟؟؟
بد جور کارم گیره توروخدا کمک کنید،تو یه سایت یکی اماده دیدم ولی نمیدونم تا چند دقیقه جواب میده!!!
اینم لینکش
http://www.roboeq.ir/products/detail/%DA%A9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B 1%20%D8%AF%D9%88%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87% 20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9 %85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
ممنون میشم کمک کنید