سلام من مدت زيادي است که قصد دارم از سنسور srf08 داده بگيرم اما متاسفانه نتوانسته ام. Srf08 فقط با پروتکل I2C کار ميکنه و ميکرويي که باهاش کار ميکنم pic32 هست. بيزحمت به کدم يک نگاه بندازيد ببينيد مشکلش کجاست.
وقتي همچين کدي رو با arduino uno اجرا ميکنم چراغ srf شروع ميکنه به چشمک زدن که به اين معني است که داره با ميکرو ارتباط برقرار ميکنه اما تو pic نميدونم چرا جواب نداده. ممنون ميشم کمک کنيد.
کدم رو گذاشتم تو اين لينک:
http://uploadkon.ir/fl/d/MjUzOTE%3D