دوستان کسی میدونه چه جوری باید تزریق خطا در بیت استریم sram-base fpga رو بدون سخت افزار شبه سازی کرد?