سلام
میخواهم هیستوگرام فازی تصویر را در فضای رنگی HSV بدست بیاورم
ورودی مجموعه فازی، 3کانال رنگ است خروجی باید هیستوگرام 24bin باشد
دوستان اگر کسی درمورد منطق فازی چیزی میدونه ممنون میشوم کمک کنند
قسمت هایی که به تصویر میشود برام مشکلی ندارد،بدست اوردن خروجی هیستوگرام فازی مشکل دارم
ممنون