با سلام
کسي ميتونه منو براي شبيه سازي آنت ميکرو استريپي با نرم افزار مايکرويو آفيس راهنمايي کنه؟