دوستان من تا به الان نمیدونستم رله ها هم سوکت دارند
همیشه لحیم کاری میکردم که زیاد مطلوب نمیشد
میتونید این سوکت ها را از فروشگاه لوازم اتومبیل به نام سوکت رله ی فن تهیه کنید

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت:nice: