چطوری از رسیور به موتور گردان دیش دستور بدم که بچرخه؟
اگه میشه اصول کارشو برام بگین.(نیاز فوری واسه پروژمه)
همه کارهاشو انجام دادم فقط تو این موندم که از رسیور چطوری دستور به میکرو بدم.
:angry: