پايگاه اطلاعآ*رساني پليس فتا: به گزارش خبرنگار اين پايگاه در مصاحبه با رئيس مرکز تحقيقات کاربردي پليس فتا، پليس فتا برخي از پروژهآ*هاي خود در حوزه طرحآ*هاي فني و ترجمه منابع لاتين را در ازاي کسر خدمت سربازي به دارندگان مدارک مرتبط کارشناسي ارشد و بالاتر (زبان انگليسي، مهندسي نرم افزار- مهندسي سخت افزار- هوش مصنوعي و ...) واگذار ميآ*نمايد. متقاضيان رزومه خود را به پست الکترونيکي researchfata@police.ir ارسال نموده تا پس از بررسي اوليه با آنآ*ها تماس گرفته شود.

منبع: پايگاه اطلاعآ*رساني پليس فتا