با سلام.
يکي از مثال هاي ads 2011 به اسم Tandem_3dB_coupler_wrk.7zap تو قسمت turorialها وجود داره، ولي متأسفانه تو ads 2009 نيست. کسي ميتونه اين مثالو واسم بذاره اينجا؟