برای ساخت یک دشتگاه کارت خوان با فناوری RFID دوستان پروژه ای دارند که معرفی کنن تا من بسازم اگه پروژه کامل و حرفه ای باشه یک نسخه هم به صاحب پروژه می دم ادرس بده براش می فرستم
با تشکر