کسی میدونه چطوری میشه این مشکلو حل کرد؟
برنامه پروتئوس فایل هایی که توی مسیر های با فونت فارسی هستن رو اجرا نمیکنه