من چند تا ترانس دارم 220 به 24 يا 30 يا 15 و ... که همشون مشخصاتشون پاک شده
حالا ميخوام ببينم چجوري ميشه فهميد که خروجي اين ترانس ها چند آمپر هست ؟
منظور اين که به صورت پيوسته چقدر ميتونم جريان بکشم از اين ها
فرمولي رابطه اي ظابطه اي چيزي اگه هست ممنون ميشم بگيد