سلام به همگي
برنامه اي ميخواهم که در آن اين شکل موج که به ازاي يک نيم سيکل سينوسي است بدست آيد .در ضمن فرکانس هم تغيير کند . فرکانس سينوسي من قراره بين 20 تا 30 کيلو تغيير بکنه . در واقع بايد من يک مثلثي را با يک سينوسي مقايسه بکنم ( spwm ) و نتيجه آن اين شکل موج بشود که ضميمه کردم ولي با برنامه نويسي ميکرو. خودم کلي راه رو امتحان کردم ولي به نتيجه اي نرسيدم. :sad:اگر بشود برنامه اي برايم بنويسيد واقعا ممنون ميشوم.

توضيح بيشتر:
من يک موج سينوسي 30کيلوهرتز دارم و يک موج مثلثي 180کيلوهرتز.وقتي اين دو را مقايسه ميکنم در جايي که دامنه مثلثي بيشتر از سينوسي باشد 1 در غير اين صورت 0 است (دامنه مثلثي کمي بيشتر از سينوسي است) پس با اين صورت 3 پالس در نيم سيکل + و 3 پالس در نيم سيکل – ايجاد ميشود. حالا فرکانس موج سينوسي ام هم بايد بين 20 تا 30 کيلو متغير باشه