سلام.
من میخوام که کار با پروتکل USB_Universal Serial Bus رو شروع کنم. از کجا باید شروع کنم. از چه منبعی باید استفاده کنم.