سلام من يه برد با lpc2103 زدم با flash magicپروگرم کردم که روي پايه p0.2 ست و ريست بشه تاخيرم گذاشتم ولي فقط 2.2 ولت ولتاژ دارم که البنه هيچ وقت صفر نمي شود
DBGSEL به هيج حا وصل نيست
با JTAG پروگرم نمي شود
کلا ميکرو فقط برنامه ميگيرد هيچ کار ديگري نمي کند