دوستان در بین ماژولهایی که برای ارسال و دریافت صوت به کار میرند و یا ماژولهایی که با نرخ های بالای ارسال و دریافت کار می کنند . به دنبال ماژولی هستم که
1 : کیفیت ارسال و دریافت صوت خوب باشه یعنی اینکه نرخ ارسال و دریافت بالا باشه.
2 : دارای حداقل برد مفید 100 متر مفید باشه.
3 : نویز پذیریش کم باشه.

لطفا دوستانی که به طور عملی با این ماژول ها کار کنند لطفا منو راهنمایی کنند.
آخه برای بیسیم کردن صوت یک هیئت می خوام ازش استفاده کنم.