تازگی ها CooCox نظرم رو جلب کرده . بروز بودن و رایگان بودن و محیط عالی و مثالهای کاربردی و ... این IDe رو میشه گفت بی نظیر کرده . امروز هم اتفاقی کامپایلر رایگان و اپن سورس براش پیدا کردم شاید درآینده وقت کردم ساختمش

http://www.coocox.org/CoLinkGuide/CoLinkDIY.htm