سلام
دوستان کسی اطلاع داره میکروفن های خازنی که توی بازار هستند تا چه فرکانسی رو میتونن بازسازی کنن؟
بعد کسی جایی رو سراغ داره که میکروفن هاییی داشته باشه با دیتاشیت مشخص و معتبر
کلا دنبال یه میکروفن هستم بتونه تا 100 کیلو رو سیگنال رو بازسازی کنه.
بسیار سپاس گذارم.