سلام من با usb seure هاردمو قفل کردم بعد چند روز که داشتم با آکرونیس بک پ میگرفتم دیدم یه چندتا فولدر thumb و recycle$ توش زدم پاک کردم چندتاشو بعد که سیستم بالا اومد دیدم برنامه تریال شده و دوباره سریال دادم تا از تریال در بیاد ولی آقا من هرچی به این زبون بسته رمز رو میدم میگه رمز غلط و درایو رو باز نمیکنه چطوری میشه شرشو کند ؟