سلام
من برد F103 سايت رو گرفتم و يک جي لينک هم از قبل داشتم.
در کيل موقع ديباگ کردن در قسمت پريفرال ها وقتي با lpc1768 کار ميکردم تمامي پريفرال ها رو مي اورد ولي الان که stm رو ديباگ مييکنم فقط پريفرال هاي هسته رو مياره ...
آيا راهي هست که بشه پريفرال هاي ديگه رو آورد؟