با سلام
می خواستم ببینم درد این برنامه چیه که اصلا جوا نمی ده :angry:
کد:
#include "AT91SAM7X256.h"

int main()
{
	

 *AT91C_PIOB_PER=(1<<23);
	*AT91C_PIOB_OER=(1<<23);
	*AT91C_PIOB_ASR=(1<<23);
 *AT91C_PMC_PCER=(1<<12);
 *AT91C_TC0_CCR=0X00000005;
 *AT91C_TC0_CMR=0X000cc000;
 *AT91C_TC0_RC=2995;	
 	

	
}
در حالی که این برنامه روی AT91SAM7S64 به راحتی جواب می ده البته با تغییر پورت ها

نمی دونم مشکل از کجاست (شاید هدر مشکل داره)؟؟؟؟؟