سلام دوستان
ميخام مدولاسيون dbpsk را سبيه سازي کنم و اثرات rf impairment رو روي ان ببينم .
اما در تعريف پارامترها پارامتر fs فرکانس نمونه برداري را نميدونم چجوري در مدولاسيونم اثر بدهم؟
لازم بذکر است ک بگم تابع comm.DBPSKModulator در پارامترهاي خودش fs را ندارد.

اگر برنامه کد مشابهي داريد لطفا برايم ارسال کنيد. (اگر امکان دارد)
مرسي