سلام، ميخوام تعدادي از آي سي هاي شرکت analog رو در نرم افزار ads کنار هم بذارم و شبيه سازي کنم لطفا براي وارد کردن مدل آي سي ها راهنمايي بفرماييد
متاسفانه داخل خود سايت analog مدل آي سي براي شبيه سازي وجود نداره
چه طور ميتونم نتيجه خروجي مدارم رو بدون مدل آي سي ها بگيرم!؟؟
مثلا ADF4350