سلام به همه
يه برنامه توي ISE نوشتم و توي تست بنچ کامل جواب مي ده و هيج مشکلي نداره. اما وقتي برنامه رو توي متلب و توسط سيمولينک متلب مي خوام شبيه سازي کنم، اعداد منفي رو نمي تونه نشون بده. يعني اگه به fpga يه ورودي سينوسي بدم ، خروجي فقط مقادير مثبت رو نشون مي ده در حالي که بايد مثبت و منفي رو نشون بده. مشکل از چيه؟ لازمه کتابخونه اي چي زي نصب کنم.

ممنون