زبان برنامه نويسي C (سي)، بدون شک يکي از مهم ترين زبان هاي برنامه نويسي است، که هم به وفور به صورت مستقيم براي پياده سازي انواع نرم افزارها و برنامه ها، بر روي انواع سيستم هاي سخت افزاري و سيستم هاي عامل استفاده شده است، و هم منشأ ايجاد زبان هاي برنامه نويسي جديد تر، نظير ++C (سي پلاس پلاس)، Java (جاوا)، #C (سي شارپ)، بوده است. بسياري از مفاهيم مورد استفاده در ساختار اين زبان برنامه نويسي، بعدها تبديل به موضوعات پايه اي و اساسي علوم کامپيوتر شدند، و از اين نظر، زبان برنامه نويسي C، داراي ارزش هاي تئوريک بسيار بالايي است.


نظر به اهميت و جايگاه ويژه زبان هاي برنامه نويسي C و ++C، چند مجموعه آموزشي متوالي براي آموزش اين زبان هاي برنامه نويسي بر روي فرادرس ارائه خواهند شد، که مجموعه آموزشي حاضر، بخش نخست از اين موارد است، و با در بر گرفتن 12 درس آموزشي از برنامه نويسي C (که پيش نياز برنامه نويسي ++C نيز مي باشند)، يک شروع و ورود بسيار خوب را براي همه علاقه مندان به آموزش برنامه نويسي را فراهم مي کند. در ادامه اين مجموعه آموزش، ساير مجموعه هاي تکميلي نيز براي آموزش مباحث برنامه نويسي C و ++C تا سطح پيشرفته و حرفه اي، بر روي فرادرس ارائه خواهند شد.


در اين مجموعه آموزشي بيشتر بر روي استاندارد ANSI C تاکيد شده است اما استاندارهاي جديدتر از زبان C نيز مورد اشاره واقع شده اند که در خلال مباحث فيلم، نکات مربوط به آن ها، آمده است.


ضمنا، براي پياده سازي برنامه ها به زبان هاي C و C++ مي توان از محيط هاي برنامه نويسي و توسعه مجتمع (IDE) مختلفي استفاده نمود، که فهرست کاملي از آن ها در جلسه ابتدايي اين مجموعه آموزشي، آمده است. اما براي راحتي و سهولت در استفاده، از ميان اين محيط ها، از Code::Blocks (

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

) در اين مجموعه آموزشي استفاده شده است.


مطالب و نکات آموزشي مورد اشاره در اين آموزش، توسط دکتر سيدمصطفي کلامي هريس (فارغ التحصيل دکتراي مهندسي برق-کنترل، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي) ارائه شده اند، و همه موارد مطرح شده، در کنار مرور کامل بر مباحث تئوري و مفهومي، به صورت کاملا عملي و گام به گام، پياده شده اند، و از اين رو، اين آموزش مي تواند به عنوان يک مرجع کاملا علمي و عملي، مورد استفاده دانشجويان و دانشپژوهان باشد.لازم به يادآوري است، در خلال همه درس ها و مباحث آموزش، مفاهيم برنامه نويسي معرفي شده، به صورت عملي و گام به گام، براي پياده سازي پروژه هاي برنامه نويسي مورد استفاده قرار گرفته اند و از اين رو، اين مجموعه آموزشي، نه تنها مباحث تئوري بلکه مباحث عملي نيز، به صورت کامل و جامع به مخاطبين، آموزش داده مي شوند.
عناوين مورد بحث:

درس يکم:آشنايي با زبان برنامهآ*نويسي
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 35مگابايت مي باشد.درس دوم:آشنايي با اجزاي سازنده يک برنامه C
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 166مگابايت مي باشد.درس سوم:ساختارهاي کنترل برنامه در C (الف)
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 54مگابايت مي باشد.درس چهارم:ساختارهاي کنترل برنامه در C (ب)
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 52مگابايت مي باشد.درس پنجم:پيادهآ*سازي و استفاده از توابع در C
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 56مگابايت مي باشد.درس ششم:آرايهآ*ها در C
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 306مگابايت مي باشد.درس هفتم:اشارهآ*گرآ*ها در C
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 70مگابايت مي باشد.درس هشتم:کاراکترها و رشته ها در C (الف)
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 48مگابايت مي باشد.درس نهم:کاراکترها و رشته ها در C (ب)
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 78مگابايت مي باشد.درس دهم:قالب بندي ورودي و خروجي
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 36مگابايت مي باشد.درس يازدهم:ساختار (Structure) و يونيون (Union)
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 247مگابايت مي باشد.درس دوازدهم:عملگرهاي بيتي، فيلدهاي بيتي و ثوابت نام دار و شمارشي (Enumeration)
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


حجم کل دانلود، تقريبا برابر با 47مگابايت مي باشد.
لينک مشاهده بر روي تخته سفيد (TakhteSefid):
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت
لينک مشاهده بر روي سرور يوتيوب (YouTube):
 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


 • مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت