گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

آموزشكده ي فني اروميه

فهرست آزمايش ها:
1)يكسو ساز نيم موج
الف- يكسو ساز تمام موج با پل ديود
ب- يكسو ساز تمام موج با ترانس سر وسط
2)يكسو ساز نيم موج با خازن صافي
3)بستن مدار با D3و بدونD3
4) بررسي و طرز كار دياك
5) بررسي ترياك و طرز كار آن
6) اسيلاتور با آي سي 555
7)شيفت فاز
8)مدار وقفه زمان
9) اسيلاتور UJT
10) چند برابر كننده ولتاژ

تايپ شده و داراي كيفيت بسيار عالي مي باشد.(توضيح كامل آزمايش ها با نمودار و اسيلوسكوپ)

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=641