سلام
من ميخوام يک ترانسفورماتور بپيچم. اولين بارمه.
يه هسته فريت دارم. استاندارد T28*16*8 هست. حالا براي محاسبه تعداد دور اوليه نياز به Flux Density دارم.
چطور اين پارامترو براي اين هسته بدست بيارم؟

http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm