با سلام
از دوستان کسی امکان دارد چگونگی نحوه محاسبه پارامتر های drain efficiency و PAE و p1db را در ads برای یک تقویت کننده توان توضیح دهد :applause: