سلام دوستان خسته نباشید
داشتم روی سیم پیچی موتورهای الکتریکی کار میکردم که با سیم پیچی یک طبقه گام کسری روبرو شدم.
موتوری که در موردش صحبت میکنم دارای 24 شیار و 4قطب وسه فاز میباشد.در این صورت گام قطبی 6 و تعداد شیار زیر قطب زیر فاز نیز 2 شده و در نتیجه زاویه ی الکتریکی 30 میشود.گام سیم بندی نیز با احتساب ضریب مناسب 5 میشود.
حالا سوال این است که دیاگرام گسترده این موتور برای گام کسری چطوری رسم میشود؟(محاسبات لازم رو میخواستم)
q در گام کامل 2 شد اما در گام کسری چند است و در حالت کلی چگونه حساب میشود؟
:nice: