براي پروژه هاي کارشناسي ارشد دانشجويان دانشگاه در زمينه شبکه هاي حسگر بي سيم مالتي مديا نياز به بردآموزشي ميکروکنترلر ARM که امکان نصب سيستم عامل هاي شبکه حسگر مانندTinyOS را داشته باشد و همچنين با امکان پردازش تصوير مقدماتي سبک ( فيلتر مکاني ، فشرده سازي تصوير )و امکان دريافت تصوير از دوربين و ارسال توسط فرستنده مخابراتي زيگ بي داشته باشد را نيازمنديم
لذا برد آموزشي LPC1768 را که منابع آموزشي خوبي دارد انتخاب کرده ايم با دوربين OV7670
اما در سايت متوجه شديم بعضي از دوستان نتوانسته اند تصوير را بخوبي روي ميکرو داشته باشند

لطفا ما را راهنمائي فرمائيد که چه بردي استفاده نمائيم ، تا بتوانيم تصوير را هر يک دقيقه يکبار گرفته و بر روي ميکرو پردازش نمائيم چون تعداد حداقل 10 عدد براي گام اوليه از اين بردها مي خواهيم تا بتوانيم يک شبکه حسگر راه اندازي نمائيم لذا خواهشمند است ما را راهنمائي فرمائيد