با سلام.

من سون سگمنت هگز فروشگاه رو خریدم ولی حواسم نبود سوزوندمش.
این ترتیب پایه های سون سگمنت هگز هست . خودم که نتونستم شاید بقیه بتونن ازش استفاده کنن.اول سون سگمنت رو درست بگیرین : نوشته ی "G" باید به سمت خودتون باشه.

بعد 5 تا ترانزیستور PNP پیدا کنید و به بیسشون مقاومت 100 اهم ببندین و بدین به میکرو .
بعد کلکتور به VCC و امیتر به اون پایه هایی که رنگ قرمز دارند بزنین (1 و 2 و 3 و 4 و + ).

- 1 و 2 و 3 و 4 پایه های دیجیت هستند که از سمت چپ به راست شماره گذاری شدن.
- پایه + هم مربوط به علامت دو نقطه هست.

حالا پایه های آبی رنگ رو با یه مقاومت 330 اهم به پایه های میکرو متصل کنین.

والسلام.