سلام
دوستان برای طراحی ورکتور در Hspice از چه کدی باید استفاده کنم؟