به نظر شما کدوم یک از موسسات واسه آزمون خوبه؟
جامعه آماری کدومش بیشتره؟ و اینکه اساسا سوالات استاندارد باشه بهتره یا اینکه جامعه آماری بیشتر باشه؟؟

من شنیدم سنجش جامعه آماری بیشتر و بینش سوالات خوبی داره درسته؟