سلام دوستان
ماتریس امپدانس و ادمیتانس به چه درد میخوره ؟
وقتی میگوییم Z12 یعنی چی؟ چیو به ما میده.