سلام مهندسین

ببخشید کسی تا حالا با ARM پروتکل 1wire را برای dc1820 یا کلا این پروتکل 1wireراه اندازی کرده ،؟ اگر با LPC1768 که دیگه بهتر