کسيآ* مايکروسافت word (حتي ورژنآ*هاي قديميآ*) داره اينجا بذاره براي دانلود؟ توي اينترنت کل پکيجش هست (office) اما من فقط word رو ميآ*خوام.

ممنون از کمکتون