سلام به همه دوستان عزيز :biggrin:
با فرض اينکه برق AC سينوسي با فرکانس حدود 10 ها کيلو هرتز در دسترس باشد : آيا ميتوان گفت با استفاده از موادي مثل [glow=red,2,300] فريت[/glow] بتوانيم الکروموتور هاي القايي قفسه سنجاب بسازيم که هسته آن از فريت بوده و ابعاد خيلي کوچک تر و راندمان بالاتر داشته باشند؟
همانطور که ميتوان با استفاده از تکنيک سوييچينگ و استفاده از فريت به جاي آهن و بالا بردن فرکانس ابعاد را کوچک و راندمان را افزيش داد.
خيلي ممنون از پاسخ هاتون :biggrin: