سلام

یک رله 12 یا 24 ولت داریم که در دو وضعیت روشن خواهد شد.حالت اول این است که یکسر بوبین (سر مشترک ) گراند شده و سر دیگر (Input ) توسط سیگنال ورودی 12 یا 24 روشن میگردد.در حالت دوم همان سر مشترک رله به 12 یا 24 ولت وصل شده است و سر دیگر (سیگنال ورودی ) گراند باعث روشن شدن آن میگردد.حالت انتخاب سر مشترک توسط یک سوئیچ دو وضعیتی انتخاب میگردد.
حال میخواهیم در صورت وجود سیگنال در Input (چه گراند و چه 12 و چه 24 ولت ) یک LED به علامت وجود سیگنال ورودی روشن شود.
برای این کار شاید راه های متفاوتی وجود داشته باشه ولی ساده ترین مدار ممکن چطور میتونه طراحی بشه؟
در ضمن دیود هرزگرد در چه وضعیتی باید قرارداشته باشد تا ساده ترین مدار بدست آید؟
در طراحی سعی شود شدت روشنایی LED در هر سه حالت یکسان باشد.

با تشکر