سلام
يکجايي رفته بودم برق ورودي کنتور تکفاز خونه 180V بود.پرسيدم کي ها اين اتفاق مي افته و ولتاژ کم ميشه گفت هميشه 180 هست.از اون ور هم يک کولر 18000 گازي روشنه که 15 آمپر ميکشه.خونش از تير برق 40 متر فاصله داشت که خودش يک کابل 2.5*2 کشيده بود.من بهش گفتم سايز کابل رو به 10*2 تغيير بده تا افت ولتاژ بشه چند ولت.
درست گفتم آيا ؟ :question: