سلام،
يک پروژه با keil 4.72 براي ميکرو STM32F103V8 نوشته بودم و بر روي چند بورد که اين ميکرو رو استفاده کرده بودن پروگرام کردم و چند وقتي استفاده کردم، بر روي اين بورد يک led هم گذاشته بودم که در زمان بيکار بودن بورد چشمک ميزد، فاصله زماني روشن و خاموش بودن اين led با يک حلقه for خالي تنظيم ميشود. اين برنامه بدون مشکل بود و زمانبندي روشن خاموش شدن led هم تنظيم شده بود.
اخيرا همان برنامه رو دوباره کامپايل کردم و دوباره همان بوردها رو پروگرام کردم. با کمال تعجب سرعت چشمک زدن led کاهش يافته با اينکه هيچ تغييري در برنامه ايجاد نکرده ام، چگونه ميتوانم مساله را حل کنم؟
توضيح اضافي: سيستم عامل کامپيوتر رو عوض کرده ام و به برنامه keil نصب شده قبلي دسترسي ندارم با اينحال روي سه سيستم عامل همان ورژن keil رو نصب کردم و دوباره بررسي کردم، سرعت چشمک زدن کاهش يافته. فايل hex قبل رو دارم، وقتي اون رو پروگرام ميکنم مثل قبل کار ميکنه.