دوستان کسی تا حالا با این درایو ها کار کرده ؟و میدونید چطوری ساخته میشه؟ یا نقشه ای چیزی ازش ندارید؟