با سلام

اگر کسی اطلاعاتی در مورد موبایل داره لطفا در اختیار من قرار بده.اینکه چه تابع ها و پروتکل هایی در آن استفاده شده-چگونه محل دقیق را می فهمه؟ میدونم باGPS میفهمه ولی دقیقا چه طوری کار می کنه؟

اگر کتابی در این موارد می دانید بهم معرفی کنید.-ترجیحا فارسی

ممنون