سلام
من میخواستم یه منبع تغذیه با atmega8 بسازم میخواستم ببینم به نظر شما این مدار با این برنامه جواب میده؟و اینکه کسی ایده ای برای بهتر کردنش داره؟این ادرس دانلود فایل:
http://tesla-workgroup.blogfa.com/post/36/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D 9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-