یک مطلب کامل همراه با عکس در مورد PTC می خوام تا تاریخ15/3/87 :cry2: