سلام دوستان
من يه تقويت کننده با 741 بستم با بهره تقويت 6.6 وقتي بهش ولتاژ دي سي ميدم دقيقا درسا عمل ميکنه ولي وقتي بهش ac ميدم مثلا 0.9 rms خروجي که بايد حدود 6 باشه رو 7.2 ميده . اگه اين مال آفسته پس چرا اوي dc درست عمل ميکنه ؟؟