دو تا باطري سيلد اسيد 12 ولت 12 آمپر دارم که اونا رو سري کردم يه شارژر خوب واسش ميخواستم...........