سلام.
از دوستاني که مقاله ارسال کردند ميشه اسم مجله هايي که ارسال کردند بگن
من در زمينه ldpc کار کردم و تا حالا دو بار مقالم به خاطر اين که کسي براي داوري نبوده reject شده فرقي نمي کنه خارجي باشه و يا ايراني