سلام کسي چيزي در مورد لامپ هاي مهتابي مي دونه،منظورم در مورد رنگ انهاست(مثلا زرد سفيد،..)وهمچنين کاربرد اين رنگ ها.