سلام توی نرم افزار های طراحی PCB
منویی هست بنام CAM/CADکه یکسری اعداد می ده این عددها چی هستن ؟